top of page

OFERTA

zadzwoń: 790-671-177
                 506-445-156

Mapy do celów projektowych

 • Opracowanie map do projektowania w wersji numerycznej lub analogowej na bazie istniejącej mapy zasadniczej , uzupełnione nowym pomiarem , zawierające informacje o projektowanych obiektach oraz aktualnym stanie ewidencji gruntów

 

 • Mapa numeryczna wykonywana w rozszerzeniach : .dxf,.dwg,.pdf

 

 • Mapa numeryczna hybrydowa- mapa numeryczna łączona ze skanami map analogowych.

Pomiary specjalistyczne

 • pomiary geometrycznych cech torów jezdnych suwnic

 • pomiary odchyleń pionowych budowli wysokich-maszty , kominy , wieże GSM

 • pionowanie słupów

 • pomiary mas ziemnych- pojedyncze budowy, wyrobiska odkrywkowe kruszywa

 • kompleksowa obsługa budowy oczyszczalni ścieków 

 

Inwentaryzacja

 • tyczenie obiektów budowlanych i sieci urządzeń podziemnych

 • numeryczne opracowanie projektów technicznych

 • inwentaryzacja powykonawcza do końcowego odbioru budynków 

 • inwentaryzacja powykonawcza sieci urządzeń podziemnych - przyłączy wody , kanalizacji, gazu , energii i telefonów

Podziały Nieruchomości

 • przygotowanie projektów podziału działki

 • podział działki

 • wznowienia granic nieruchomości

 • przygotowanie materiałów geodezyjnych do wyłączenia
  spod produkcji rolniczej

 • uzyskanie decyzji na podział działki

bottom of page